بررسی ارتباط  آکنه  با مزاج

بررسی ارتباط آکنه با مزاج

فهرست مطالب: فصل اوّل: مقدمه و بیان مسأله آکنه یکی از شایعترین بیماریهای پوستی مناطق توسعه یافته جهان است که تعداد زیادی از جمعیت جهان در طول زندگی خود به آن مبتلا می­ شوند. (Kornelia Szabo, 2011) آکنه ولگاریس عارضه ­ای چندعاملی است و معمولا اثرات آزاردهنده روانی-...