انتخاب صفحه
بهینه سازی خط تغلیظ کارخانه فرآوری سنگ آهن به منظور تولید فولاد کیفی

بهینه سازی خط تغلیظ کارخانه فرآوری سنگ آهن به منظور تولید فولاد کیفی

مقدمه صنایع فولادی جهان در حال حاضر موج دوم تولید فولاد را سپری می کنند که پیش بینی می شود تـاحدود سه سال آینده، دوران آرامش تولید این ماده فرا برسد. در این صورت افزایش عرضه نسـبتبه تقاضا را برای فولاد و در نتیجه سنگ آهن شاهد خواهیم بود. شرایطی که برعکس شرایط حاکم بر...