بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی (Thymus daenensis Celak.) در مراحل تکوین

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه تیره نعناعیان (Lamiaceae) یکی از بزرگ­ترین تیره­های گیاهی و دارای 178 جنس و 3000 گونه است. گونه­های این تیره تقریباً در سراسر جهان پراکنده­اند و به طور خاص در مناطق مدیترانه­ای تجمع دارند (قهرمان، 1373). آویشن (Thymus) یکی از جنس­های تیره...