بررسی مرسریزاسیون و اولترا سونیک و کاربرد این دو در زمینه به دست آوردن خواصیات پارچه ها (نمونه موردی پارچه پنبه ای)

بررسی مرسریزاسیون و اولترا سونیک و کاربرد این دو در زمینه به دست آوردن خواصیات پارچه ها (نمونه موردی پارچه پنبه ای)

مقدمه : يكي از عملياتي كه روي پنبه انجام مي شود، عمل مرسريزه مي باشد كه شامل تماس پنبه (اعم از نخ، الياف يا پارچه) با محلول سود سوز آور و سپس شستشوي محصول در محلول رقيق اسيد و پس استفاده از آب سرد به منظور خنثي كردن قليايي و سر انجام خشك كردن محصول است. بر اثر...