کاربرد فراصوت در بهبود فرایندهای نساجی

کاربرد فراصوت در بهبود فرایندهای نساجی

مقدمه در طی 20 سال اخیر پیشرفت های زیادی در دنیا راجع به کاربرد فراصوت در صنایع مختلف و به ویژه فرآیندهای مختلف نساجی مثل رنگرزی، شستشو، رنگبری، سفیدگری و… روی الیاف طبیعی و مصنوعی صورت گرفته است در دهه های اخیر فراصوت به عنوان یک مکان مهم در پروسه های صنعتی...
بهبود رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگزای بازیک کمک فراصوت

بهبود رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگزای بازیک کمک فراصوت

مقدمه: رنگرزی به عملیاتی گفته می شود که در طی آن کالای نساجی در محلولی که شامل مواد رنگرزی و مواد ضروری دیگر است رنگ شود و رنگ نسبتا بادوامی بدست آورد.این بدان معنی است که رنگ کالای رنگرزی شده نباید به آسانی در اثر شستشو و یا در معرض نور زایل گردد.زمانیکه یک کالای رنگ...