کاربرد فراصوت در بهبود فرایندهای نساجی

کاربرد فراصوت در بهبود فرایندهای نساجی

مقدمه در طي 20 سال اخير پيشرفت هاي زيادي در دنيا راجع به كاربرد فراصوت در صنايع مختلف و به ويژه فرآيندهاي مختلف نساجي مثل رنگرزي، شستشو، رنگبري، سفيدگري و… روي الياف طبيعي و مصنوعي صورت گرفته است در دهه هاي اخير فراصوت به عنوان يك مكان مهم در پروسه هاي صنعتي...
بهبود رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگزای بازیک کمک فراصوت

بهبود رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگزای بازیک کمک فراصوت

مقدمه: رنگرزی به عملیاتی گفته می شود که در طی آن کالای نساجی در محلولی که شامل مواد رنگرزی و مواد ضروری دیگر است رنگ شود و رنگ نسبتا بادوامی بدست آورد.این بدان معنی است که رنگ کالای رنگرزی شده نباید به آسانی در اثر شستشو و یا در معرض نور زایل گردد.زمانیکه یک کالای رنگ...