اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی -گره بندی

فهرست مطالب فصل اول سویا گیاه بومی شرق آسیا، یکی از قدیمی­ترین گیاهان زراعی این ناحیه است و یک گیاه زراعی دانه­ای و روغنی حیاتی محسوب می­شود (اسدی و فرجی، 1388). زراعت سويا به عنوان دانه روغني از حدود سال 1342 با وارد كردن بذر آن به ايران در مناطقي مانند مازندران آغاز...