منحنی مشخصه ایزوکرونیک

چکیده مطالعه اثر پدیده صاعقه بر شبکه‌های الکتریکی و تجهیزات حساس الکترونیکی و مخابراتی از اهمیت بالائی برخوردار است. شناخت پدیده صاعقه و اندازه‌گیری آن در ارائه روش‌های مناسب در امر حفاظت و طراحی مناسب شبکه‌های الکتریکی، تعیین سطوح هماهنگی عایقی و نیز مسائل مربوط به...