آنتن ریزنوار با اسلات بیضوی با کاربردهای UWB

آنتن ریزنوار با اسلات بیضوی با کاربردهای UWB

مقدمه: با مشخص شدن و تصویب قوانین مربوط به سیستمهایUWB در ایالات متحده در سال 2002 و نیز دیگر سیستمهای مخابرات بیسیم، عرصه فعالیت برای محققان و طراحان آنتنهای باند وسیع بیش از پیش گسترش یافت و از آن زمان تاکنون مقالات مختلفی در کنفرانسها و مجلات علمی معتبر دنیا در این...