بررسی عملکرد ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ و جریان در شرایط هـارمونیکی

بررسی عملکرد ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ و جریان در شرایط هـارمونیکی

چکیده CT هایی که به منظور اهداف اندازهگیری به کار گرفته میشوند باید بسیار دقیق و حساس باشـند زیـرا نقش مهمی در محاسبه تعرفه بازی میکنند. درسالیان گذشته ، جریان در مدارهای توزیـع غالبـاً بـه صـورت سینوسی مشاهده میشد اما در حال حاضر بسیاری از بارها مانند یکسوسازها ،...
هارمونیک‌ها و اثرات آن‌ها در شبکه قدرت و موتورها

هارمونیک‌ها و اثرات آن‌ها در شبکه قدرت و موتورها

چکیده امروزه باتوجه به رشد روز افزون صنعت برق و پیچیدگی آن بحث طول عمر و سلامتی تجهیزات برقی خصوصاَ دستگاه هایی که قیمت بالایی دارند، مهم است. یکی از محورهای اساسی در ایمن سازی وسایل برقی در مقابل خرابی، مقابله با مفهومی به نام هارمونیک است. موضوع این پروژه بررسی...