بررسی انواع کلکتور های خورشیدی، آبگرم کن های خورشیدی و  آنالیز اگزرژی و انرژی آبگرمکن‌های خورشیدی

بررسی انواع کلکتور های خورشیدی، آبگرم کن های خورشیدی و آنالیز اگزرژی و انرژی آبگرمکن‌های خورشیدی

مقدمه: طبق آمار استخراج شده در سال 2006، %81 انرژی مصرفی در جهان توسط منابع فسیلی تامین می‌گردد [1]. با ادامه‌ی این روند علاوه بر مشکلات حاصل از محدودیت این منابع، شاهد مشکلات زیست محیطی بسیاری نیز خواهیم بود. گرم شدن زمین در اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای یکی از مهمترین...