عیب یابی ماشین آلات دوار به کمک شبکه ها عصبی

چکیده بحث عیب یابی ماشین آلات دوار یکی از موضوعات مهم و کاربردی در صنابع می باشد. تحلیل ارتعاشی قسمت های مختلف یک ماشین به عنوان ورودی یکی تز روش های غیر مخرب و قابل اجرا در حین کار ماشین ،روش مطمئن و ساده ای است که در بسیاری از موارد توصیه می شود. در این تحقیق پس از...