عیب یابی موتور از طریق تحلیل ارتعاشات و شبکه عصبی

عیب یابی موتور از طریق تحلیل ارتعاشات و شبکه عصبی

چکیده در حال حاضر پایش وضعیت به کمک تحلیل ارتعاشات نه تنها برای اجزای ساده ای مانند بیرینگها و چرخنده ها انجام میگیرد، در موتور ها و ماشین های ترکیبی نیز به منظور تعیین عیب یا پیش بینی عیوب در حال رخ دادن کاربرد فراوانی یافته است و در صنایع مختلف من جمله صنعت خودرو به...