مدلسازی و کنترل غیر تهاجمی پمپ های خون قابل کاشت در بدن برای بیماران نارسایی قلبی

مدلسازی و کنترل غیر تهاجمی پمپ های خون قابل کاشت در بدن برای بیماران نارسایی قلبی

فهرست مطالب فصل اول مقدمه براساس ارزيابي سازمان سلامت جهاني و آمار به دست آمده توسط اين سازمان، حدود يک سوم از بيماري­هاي رايج در سراسر دنيا، به بيماري­هاي قلبي اختصاص دارد. موضوع حائز اهميت، سير صعودي ابتلا به اين بيماري­ها بخصوص در زمينه “نارسايي انقباضي بطن...