اتوفرتاژ  AUTOFRETTAGE

اتوفرتاژ AUTOFRETTAGE

مقدمه فولادهاي آلياژي كه در ساخت مخازن و سيلندرهاي تحت فشار بكار برده مي شوند بايد حتي المقدور از آلياژهايي انتخاب شوند كه داراي خاصيت استحكام بالا و چقرمگي بالا (مقاومت در مقابل شكست بالا) باشند. زيرا اين مخازن تحت بارهاي متناوب (مكانيكي و گاه حرارتي) قرار خواهند...