اتوفرتاژ  AUTOFRETTAGE

اتوفرتاژ AUTOFRETTAGE

مقدمه فولادهای آلیاژی که در ساخت مخازن و سیلندرهای تحت فشار بکار برده می شوند باید حتی المقدور از آلیاژهایی انتخاب شوند که دارای خاصیت استحکام بالا و چقرمگی بالا (مقاومت در مقابل شکست بالا) باشند. زیرا این مخازن تحت بارهای متناوب (مکانیکی و گاه حرارتی) قرار خواهند...