بررسی تأثير استفاده از آنالوگ ها (قياس مستقيم) در بهبود اجرای برنامه درسی مدارهای الكتريكی دوره تحصيلی متوسطه

بررسی تأثير استفاده از آنالوگ ها (قياس مستقيم) در بهبود اجرای برنامه درسی مدارهای الكتريكی دوره تحصيلی متوسطه

چکیده از هدفهای مهم آموزش در محیط پرتلاطم و متغیر کنونی،آموختن شیوه های خلاقیِت و نوآوری است تا فراگیر بتواند در رویارویی با محیط های مختلف، کارآمدی آموزش ها را تجربه نماید.یکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به بیان خلاق و...
بررسي تاثير استفاده از الگوهاي بديعه پردازي در بهبود تدريس

بررسي تاثير استفاده از الگوهاي بديعه پردازي در بهبود تدريس

چکیده پ‍ژوهش ها نشان مي دهد كه يادگيري مفاهيم در شرايطي رخ مي دهد كه دانش آموزان انگيزه پيدا كرده و به طرف مطلب جديد جذب شوند . شيوه هاي نوين تدربس در آموزش و پرورش كمك مي كند كه دانش آموزان به كارهاي نو دست بزنند و با هر موضوعي خلاقانه برخورد كنند . در نظامهاي آموزشي...