بررسی تأثیر استفاده از آنالوگ ها (قیاس مستقیم) در بهبود اجرای برنامه درسی مدارهای الکتریکی دوره تحصیلی متوسطه

بررسی تأثیر استفاده از آنالوگ ها (قیاس مستقیم) در بهبود اجرای برنامه درسی مدارهای الکتریکی دوره تحصیلی متوسطه

چکیده از هدفهای مهم آموزش در محیط پرتلاطم و متغیر کنونی،آموختن شیوه های خلاقیِت و نوآوری است تا فراگیر بتواند در رویارویی با محیط های مختلف، کارآمدی آموزش ها را تجربه نماید.یکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به بیان خلاق و...
بررسی تاثیر استفاده از الگوهای بدیعه پردازی در بهبود تدریس

بررسی تاثیر استفاده از الگوهای بدیعه پردازی در بهبود تدریس

چکیده پ‍ژوهش ها نشان می دهد که یادگیری مفاهیم در شرایطی رخ می دهد که دانش آموزان انگیزه پیدا کرده و به طرف مطلب جدید جذب شوند . شیوه های نوین تدربس در آموزش و پرورش کمک می کند که دانش آموزان به کارهای نو دست بزنند و با هر موضوعی خلاقانه برخورد کنند . در نظامهای آموزشی...