بررسی تاثير استفاده از الگوی بديعه پردازی ﴿مستقيم﴾ در پيشرفت يادگيری دانش آموزان سال سوم هنرستان در درس ماشين های الكتریکی

بررسی تاثير استفاده از الگوی بديعه پردازی ﴿مستقيم﴾ در پيشرفت يادگيری دانش آموزان سال سوم هنرستان در درس ماشين های الكتریکی

چکیده: نتایج پژوهش ها نشان می دهد دانش آموزان سال سوم هنرستان در رشته های تحصیلی الکتروتکنیک در دروسی مانند مدارهای الکتریکی و ماشین های الکتریکی جریان مستقیم دچار افت تحصیلی هستند. برای این امر دلایل گوناگونی وجود دارند که از جمله ی آنها می توان به عدم وجود انگیزه در...