امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقيق مقدمه آموزش و پرورش مهم‌ترین بستر تولید و تربیت نیروی انسانی لازم برای توسعه¬ي همه جانبه¬ي کشور به خصوص توسعه¬ي اقتصادی به شمار می¬آید. در بیانیه¬ي ارزشی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گزاره¬های ارزشی زیر معطوف به همین هدف بزرگ می...