مطالعه پايداري عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.

فهرست مطالب فصل اول گياهان روغني پس از غلات، دومين منبع غذايي جهان را تشکيل مي دهند (Milne and Lesemann, 1984). اين محصولات علاوه بر دارا بودن ذخاير غني اسيدهاي چرب، حاوي پروتئين نيز مي­باشند. استفاده از پروتئين­هاي گياهي به جاي گوشت و نيز معرفي دانه­هاي روغني جديد...