Sn-Ag خواص مکانیکی آلیاژهای پایه

Sn-Ag خواص مکانیکی آلیاژهای پایه

 مقدمه سیستم آلیاژی Sn-Ag از جمله مواد زود ذوب هستند که با توجه به خواص مکانیکی مناسب، هدایت الکتریکی خوب و سازگاری با محیط زیست، به عنوان یکی از رایجترین سیستم های جایگزین برای سیستم آلیاژی مرسوم Sn-Pbتوسعه یافته و جهت استفاده در بسته بندی های الکترونیکی و اتصالات...