بررسی آلیاژ سر سیلندر های خودرو سواری دیزلی و امکان بهبود ان

بررسی آلیاژ سر سیلندر های خودرو سواری دیزلی و امکان بهبود ان

مقدمه یکی از راههاي مقابله با افزایش مصرف بنزین استفاده از وسایل نقلیه اي است که از موارد دیگر به عنوان سوخت استفاده می نمایند.در همین راستا در جهان فعالیت هایی انجام شده و خودروهاي سواري با سوخت گازوئیل ،خودروهاي هیبریدي، خودروهاي خورشیدي، خودروهایی با انرژي باتري و...
بررسی آلیاژ های زود زوب (سرب، قلع، آنتیموان و آلیاژهاي آنها) و بررسی خواص مکانیکی آنها (خواص کششی و خزشی)

بررسی آلیاژ های زود زوب (سرب، قلع، آنتیموان و آلیاژهاي آنها) و بررسی خواص مکانیکی آنها (خواص کششی و خزشی)

  مقدمه  آلیاژهاي قلع– آنتیموان از خانواده آلیاژهاي زودذوب1 به حساب می آیند که با توجه به خواص استحکامی و خزشی مناسب و همچنین به سبب رسانایی خوب، در اتصالات صنایع الکتریکی و الکترونیکی، اتصال پوششهاي مقاوم در برابر خوردگی صفحات فولادي و… در لحیم کاري به عنوان...
خواص مکانیکی آلیاژهاي پایهSn-Ag

خواص مکانیکی آلیاژهاي پایهSn-Ag

مقدمه سیستم آلیاژي Sn-Ag از جمله مواد زود ذوب هستند که با توجه به خواص مکانیکی مناسب، هدایت الکتریکی خوب و سازگاري با محیط زیست، به عنوان یکی از رایجترین سیستم هاي جایگزین براي سیستم آلیاژي مرسوم Sn-Pbتوسعه یافته و جهت استفاده در بسته بندي هاي الکترونیکی و اتصالات...