بررسی آلیاژ های زود زوب (سرب، قلع، آنتیموان و آلیاژهای آنها) و بررسی خواص مکانیکی آنها (خواص کششی و خزشی)

بررسی آلیاژ های زود زوب (سرب، قلع، آنتیموان و آلیاژهای آنها) و بررسی خواص مکانیکی آنها (خواص کششی و خزشی)

  مقدمه  آلیاژهای قلع– آنتیموان از خانواده آلیاژهای زودذوب1 به حساب می آیند که با توجه به خواص استحکامی و خزشی مناسب و همچنین به سبب رسانایی خوب، در اتصالات صنایع الکتریکی و الکترونیکی، اتصال پوششهای مقاوم در برابر خوردگی صفحات فولادی و… در لحیم کاری به عنوان...