بررسی آلیاژ های زود زوب (سرب، قلع، آنتیموان و آلیاژهاي آنها) و بررسی خواص مکانیکی آنها (خواص کششی و خزشی)

بررسی آلیاژ های زود زوب (سرب، قلع، آنتیموان و آلیاژهاي آنها) و بررسی خواص مکانیکی آنها (خواص کششی و خزشی)

  مقدمه  آلیاژهاي قلع– آنتیموان از خانواده آلیاژهاي زودذوب1 به حساب می آیند که با توجه به خواص استحکامی و خزشی مناسب و همچنین به سبب رسانایی خوب، در اتصالات صنایع الکتریکی و الکترونیکی، اتصال پوششهاي مقاوم در برابر خوردگی صفحات فولادي و… در لحیم کاري به عنوان...