بررسی آلیاژهای موتور های دیزلی  سواری

بررسی آلیاژهای موتور های دیزلی سواری

مقدمه یکی از راههای مقابله با افزایش مصرف بنزین استفاده از وسایل نقلیه ای است که از موارد دیگر به عنوان سوخت استفاده می نمایند.در همین راستا در جهان فعالیت هایی انجام شده و خودروهای سواری با سوخت گازوئیل ،خودروهای هیبریدی، خودروهای خورشیدی، خودروهایی با انرژی باتری و...
مطالعه ی مواد پیزوالکتریک

مطالعه ی مواد پیزوالکتریک

چکیده: امروزه با پیشرفت علم متالورژی، موادی جدید به عرصهی صنعت معرفی شدهاند که نگاهی نوین به دنیای مواد را در پی دارند. مواد هوشمند عصری جدید و متفاوت را برای زندگی انسان به ارمغان آوردهاند. دورانی فراتر از دوران فولاد و آهن ،مواد پیزوالکتریک و آلیاژهای حافظهدار از...