مروری بر مطالعات انجام شده درباره اصلاح خواص ترموپلاستیک الاستومر

مروری بر مطالعات انجام شده درباره اصلاح خواص ترموپلاستیک الاستومر

مقدمه به طور كلي، تعداد زيادي آلياژهاي پلاستيك-لاستيك ممكن هستند. اين مطلب ناشي از اين است كه تعداد زيادي از پلاستيك ها و لاستيك هاي تجاري موجود مي توانند با دامنه وسيعي از نسبت ها با هم آلياژ شوند. تركيب هاي مورد نظر نسبت هاي بيشتري از لاستيك نسبت به پلاستيك را دارا...