مروری بر مطالعات انجام شده درباره اصلاح خواص ترموپلاستیک الاستومر

مروری بر مطالعات انجام شده درباره اصلاح خواص ترموپلاستیک الاستومر

مقدمه به طور کلی، تعداد زیادی آلیاژهای پلاستیک-لاستیک ممکن هستند. این مطلب ناشی از این است که تعداد زیادی از پلاستیک ها و لاستیک های تجاری موجود می توانند با دامنه وسیعی از نسبت ها با هم آلیاژ شوند. ترکیب های مورد نظر نسبت های بیشتری از لاستیک نسبت به پلاستیک را دارا...