بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری با جریان ساینده (AFM) برنرخ برداشت ماده و پرداخت سطح

بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری با جریان ساینده (AFM) برنرخ برداشت ماده و پرداخت سطح

چکیده فرآیند ماشینکاری با جریان ساینده یکی از فرآیندهای غیر سنتی پرداخت سطح محسوب می گردد که برداشت ماده آن میکرو یا نانو مکانیکی و به کمک ذرات ریز ساینده می باشد. این فرآیند برای عملیاتی مانند صیقل کاری، پلیسه گیری، برداشت لایه های دوباره ریختگی شده، پرداختکاری سطوح...