منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط  زیست آلودگی هوا و بررسی موردی چند کشور و ایران

منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا و بررسی موردی چند کشور و ایران

 فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق   محیط­زیست و منابع طبیعی، تأمین کننده­ی بسیاری از منابع تولید می­باشند. فرآیند تولید علاوه بر خروجی­های مطلوب (کالاهای مصرفی)، خروجی­های نامطلوب (آلاینده­های محیط­زیست) را نیز به همراه دارد؛ بنابراین اگر تغییراتی در فن­آوری و روش­های...
شبیه سازی عددی آلودگی هوا

شبیه سازی عددی آلودگی هوا

چکیده کلیه مواد آلوده کننده ای که در نقاط مختلف از منابع آلوده کننده به اتمسفر منتقل می شوند، در جو پراکنده شده و در شرایط مختلف جوی و منطقه ای غلظت آنها تغییر می کند. در حقیقت مواد آلوده کننده موجود در جو یک سیکل  را طی می نمایند، بدین معنا که مواد متصاعد شده توسط...