مطالعه انگل های گوارشی بوقلمون های پرورشی

مقدمه رشد بي رويه جمعيت، به خصوص در كشورهاي جهان سوم و لزوم تأمين غذاي كافي، سلامتي و زندگي آينده بشر را تهديد مي‏كند. در اين ميان، ايران به عنوان يكي از كشور‌هاي با رشد بالاي جمعيت و عدم كارايي كافي در جهت استحصال مواد و محصولات غذايي از منابع موجود، با بحران افزايش...