منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط  زیست آلودگی هوا و بررسی موردی چند کشور و ایران

منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا و بررسی موردی چند کشور و ایران

 فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق   محیط­زیست و منابع طبیعی، تأمین کننده­ی بسیاری از منابع تولید می­باشند. فرآیند تولید علاوه بر خروجی­های مطلوب (کالاهای مصرفی)، خروجی­های نامطلوب (آلاینده­های محیط­زیست) را نیز به همراه دارد؛ بنابراین اگر تغییراتی در فن­آوری و روش­های...