بررسی دلایل خرابی در سازه های هیدرولیکی و ترمیم و تقویت آنها (بتنی ،خاکی،سنگی)

بررسی دلایل خرابی در سازه های هیدرولیکی و ترمیم و تقویت آنها (بتنی ،خاکی،سنگی)

مقدمه: تخريب هاي ايجاد شده در سازه هاي هيدروليكي سبب تضعيف عملكرد اين سازه ها و در نهايت در صورت جدي بودن سبب تخريب كامل اين سازه ها مي شود و به همين علت با ترميم اين خسارت ها و عيوب مي تواند باعث تقويت قسمت هاي آسيب ديده و در نهايت بهبود عملكرد هيدروليكي سازه شد ....