مطالعه ی ساختار، فعالیت چاپرونی و آلرژی-زایی کازئین بتای قندی و غیرقندی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه شیر یک مایع زیستی پیچیده متشکل از آب، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، مواد معدنی و برخی ترکیبات فعال زیستی از جمله آنزیم­ها و ویتامین­ها می­باشد که به عنوان اولین ماده غذایی برای نوزاد، بوسیله غدد پستانی موجودات پستاندار ساخته می­شود. در اوایل...