بررسی تجربی تاثیر ترکیبات بیودیزل و دیزل  بر آلایندگی و عملکرد موتور دیزل MT4-244

بررسی تجربی تاثیر ترکیبات بیودیزل و دیزل بر آلایندگی و عملکرد موتور دیزل MT4-244

فهرست مطالب  فصل 1: مقدمه  رشد روز افزون استفاده از منابع فسيلي و محدودیت اين منابع باعث افزايش قيمت اين ماده ارزشمند و تبديل آن به يک کالاي استراتژيک اقتصادي شده است. اگر مشکلات زيست محيطي و گرم شدن کره زمین به خاطر آلايندگي حاصل از گازهاي گلخانه‌اي را نيز به آن...