طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

مقدمه با توجه به اين كه موضوع اين پايان نامه طراحي ديسپاچينگ فوق توزيع مي‌باشد بنابراين فصل اول به معرفي ديسپاچينگ فوق توزيع و قابليت‌هاي آن پرداخته و سلسله مراتب ديسپاچينگ در ايران را به طور كامل توضيح داده است سپس لزوم و مزاياي بكارگيري سيستم ديسپاچينگ فوق توزيع...