آشنایی با نرم افزارهای Dips و FLAC  و مقایسه آنها در خصوص پایداری شیب

آشنایی با نرم افزارهای Dips و FLAC و مقایسه آنها در خصوص پایداری شیب

مقدمه امروزه حضور ماشین آلات عظیم الجثه پر قدرت در معادن روباز که از ظرفیت بالایی نیز برخوردارنـد باعـث شـده که منابع بیشتری از مواد معدنی به ذخیره قابل استخراج تبدیل شوند و عیار حد غالب کانی ها به پایین ترین حدممکنه تنزل یابد. به دلیل ازدیاد نفوس و افزایش نرخ رشد...