آشنایی با نرم افزارهای Dips و FLAC  و مقایسه آنها در خصوص پایداری شیب

آشنایی با نرم افزارهای Dips و FLAC و مقایسه آنها در خصوص پایداری شیب

مقدمه امروزه حضور ماشين آلات عظيم الجثه پر قدرت در معادن روباز كه از ظرفيت بالايي نيز برخوردارنـد باعـث شـده كه منابع بيشتري از مواد معدني به ذخيره قابل استخراج تبديل شوند و عيار حد غالب كاني ها به پايين ترين حدممكنه تنزل يابد. به دليل ازدياد نفوس و افزايش نرخ رشد...