پروتکل 150.V مودم (MOIP ) برای ارتباط با شبکه تلفنی

پروتکل 150.V مودم (MOIP ) برای ارتباط با شبکه تلفنی

مقدمه ظرفیت شبکۀ مخابراتی موجود به دلیل محدودیت سوییچ های PSTN به پایان رسیده است. مالکیت نرم افزارها در اختیار تولید کنندگان این سیستم ها است و درخواست برای هر نوع سرویس جدیدی با هزینه زیاد ارتقا نرم افزار و سخت افزار همراه خواهد بود. شبکه نسل آینده NGNبا همگرایی...