تحلیل تیر خمیده FGM

تحلیل تیر خمیده FGM

مقدمه: در سالهای اخیر با توسعه موتورهای پرقدرت صنایع هوافضا، اوربین¬ها و راکتورها و دیگر ماشین ها نیاز به موادی با مقاومت حرارتی بالا و مقاومتر از لحاظ مکانیکی احساس شده است. در سالهای قبل در صنایع هوافضا از مواد سرامیکی خالص جهت پوشش و روکش قطعات با درجه کارکرد بالا...