انتخاب صفحه

بررسی نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص

فهرست مطالب فصل اول: کلیات    صدمات مغزی یکی از شایعترین آسیب هایی است که به علت قرار گرفتن در معرض ضربه مغزی و اغلب در اثر بروز تصادفات رخ می دهد. آسیب به سر ناشی از ضربه[1] (TBI) از شایعترین دلایل مرگ و میر پس از تصادفات می باشد (1).    در مطالعه ای که بر روی 8927...