بررسی انواع  و کاربرد های ژئوسنتتیکها (کاربد الیاف فولادی ، مقاومت استاتیکی اسفالت ، پارچه خاص در کشاورزی و…)

بررسی انواع و کاربرد های ژئوسنتتیکها (کاربد الیاف فولادی ، مقاومت استاتیکی اسفالت ، پارچه خاص در کشاورزی و…)

مقدمه : بشر از زمانهاي بسیار دور جهت افزایش مقاومت مصالح خصوصا در کشش سعی بر آن داشته تا از ترکیب مصالحی که در کشش مقاومند با مصالحی که داراي ضعف کششی اند استفاده نماید .ژئوسنتتیک ها نسلی نسبتا جدید و دائما درحال پیشرفت از مصالح عمرانی هستند که در زمینه هاي مرتبط با...