انتخاب صفحه

تحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته

فهرست مطالب فصل 1: مقدمه توربین‌های گاز یکی از اجزای بسیار مهم برای تولید انرژی در صنایعی نظیر هوافضا، دریانوردی، نفت و نیروگاه‌های حرارتی می‌باشند و کاربرد آنها در صنایع مختلف روز‌به‌روز در حال گسترش می‌باشد. بنابراین مطالعه و بررسی ابعاد مختلف توربین گاز به منظور...