تحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته

فهرست مطالب فصل 1: مقدمه توربين‌هاي گاز یکی از اجزای بسیار مهم برای تولید انرژی در صنایعی نظیر هوافضا، دریانوردی، نفت و نیروگاه‌های حرارتی می‌باشند و كاربرد آنها در صنایع مختلف روز‌به‌روز در حال گسترش مي‌باشد. بنابراین مطالعه و بررسی ابعاد مختلف توربين گاز به منظور...