انتخاب صفحه
انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به نهادهای محلی

انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به نهادهای محلی

 فهرست مطالب  فصل اول: کلیات مبارزه با فقر و کاهش آن یکی از اهداف توسعه­ای است که در هر جامعه­ای دنبال می­شود. برای سیاست­گذاری به منظور کاهش فقر پس از شناسایی پدیده فقر، تعیین عواملی که می­تواند فقر را تحت تأثیر قرار دهد و به ویژه باعث کاهش فقر شود، ضروری است. یکی از...