انتخاب صفحه
آزمون های مخرب جوش و کاربرد آن در سازه های فولادی

آزمون های مخرب جوش و کاربرد آن در سازه های فولادی

مقدمه سازه فولادی مجموعه ای ازاعضای باربر،ساخته شده ازورق ویا نیمرخ های فولادی می باشد که به کمک اتصالات به یکدیگر متصل شده و اسکلت ساختمان رابه وجود می آورند.نیمرخ های فولادی تولیدات کارخانه ای هستند که باتوجه به روش های تکامل یافته برای تولید آنها،غالبا رفتاری درحد...