معرفي لوله هاي  GRPو بررسی  استحکام و اثر بار گذاری و کرنش در آن ها

معرفي لوله هاي GRPو بررسی استحکام و اثر بار گذاری و کرنش در آن ها

-مقدمه لوله هاي پليمري تقويت شده توسط الياف شيشه GRP به علت مقاومت در برابر خوردگي هاي شيميايي، نسبت مقاومت مكانيكي به وزن بسيار بالا و … مورد توجه طراحان خطوط لوله در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي قرار گرفته اند. اين نوع از لوله ها بر خلاف لوله هاي فلزي دچار خوردگي...