انتخاب صفحه
بررسی حباب قیمت در بورس (به همراه بررسی موردی بورس ایران)

بررسی حباب قیمت در بورس (به همراه بررسی موردی بورس ایران)

فهرست مطالب فصل او ل: کلیات مفهوم حباب از قرن 17 وارد ادبیات اقتصادی شده است .با وجود این موضوع حباب قیمتی[1] تا اواخر قرن بیستم مورد پژوهش علمی قرار نگرفته است . (صالح آبادی ،دلیریان ، 1389) نوسانات شدید قیمت در بازار سرمایه از دیر باز مساله ای بوده که سبب زیان عده...