انتخاب صفحه

طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

فهرست رئوس مطالب فصل اول:  مقدمه و کلیات تحقیق امروزه برنامه­های کاربردی و نرم‌افزاری نقش بسزایی در زندگی روزمره دارند و بنابراین نیاز است هرگونه خطا در این برنامه­ها به حداقل مقدار ممکن برسد. در این میان برنامه­های کاربردی وب از جمله برنامه­هایی هستند که بیشتر از...