انتخاب صفحه
پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

فهرست مطالب فصل اول مقدمه و کلیات نرخ ارز یک متغیر اقتصادی است که پیش بینی آن مورد علاقه بسیاری از فعالان اقتصادی است . این علاقه مندان را می توان به سه دسته تقسیم کرد . دسته اول ، سیاست گذاران اقتصادی و بانک های مرکزی هستند که تحت یک نظام ارزی شناور مدیریت شده به...