انتخاب صفحه
رفتار خزشی آلیاژهای لحیم بدون سرب ZnCuAl

رفتار خزشی آلیاژهای لحیم بدون سرب ZnCuAl

مقدمه امروزه به دلیل استفاده¬های فراوان از قطعه¬ها، مدارها و دستگاه¬های الکترونیکی، انتخاب آلیاژ لحیم مناسب به یک موضوع اساسی در صنعت الکترونیک تبدیل شده است. آلیاژهای لحیم سرب دار به علت کاربری آسان، دمای ذوب پایین، قیمت مناسب، تر¬کنندگی خوب و خواص استحکامی رضایت¬بخش...