بررسي ميزان اعتبار پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير خط 2 قطار شهري تبريز

فهرست مطالب فصل اول : كليات تحقیق خط 2 متروي تبريز، با طول کلي حدود 22 کيلومتر، از منطقه قراملک در غرب تبريز آغاز شده و بعد از گذشتن از خيابان هاي قدس، قره آغاج، جمهوري، ميدان دانشسرا، خيابان عباسي به شهرک باغميشه تبريز مي رسد. در ادامه به سمت شرق ادامه يافته و بعد از...