انتخاب صفحه

گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

فهرست مطالب فصل اول اگرچه طراحی یک نرم¬افزار شی¬گرا دشواری¬های خاص خود را دارد، دشوار¬تر از آن، طراحی یک نرم¬افزار شی¬گرا با قابلیت استفاده مجدد است. الگوهای طراحی، استفاده از طراحی¬ها و معماری¬های موفق را آسان می¬کنند [1]. الگوهای طراحی راه¬حل¬های اثبات شده و قابل...