انتخاب صفحه

نرم افزار مدیریت هتلداری

مقدمه امروزه کامپیوتر به یک وسیله مورد نیاز برای بسیاری شرکتها ، کارخانجات و نهادها تبدیل شده است به طوری که عدم حضور آن باعث اختلال های بسیاری در کارها می شود و ممکن است حتی باعث از کار افتادن کلی قسمتی نیز شود . پیشرفت سریع علوم کامپیوتری وکاربرد سریعی که این...