انتخاب صفحه
روشهای تولید پارچه های سه بعدی و کاربردهای آن تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت

روشهای تولید پارچه های سه بعدی و کاربردهای آن تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت

مقدمه: پارچه های فضادار در سالهای اخیر بعنوان محصولی جدید در میان سایر منسوجات معرفی گشته اند هرچند این تکنولوژی ، روشی کاملاً جدید نبوده و از سالهای پیش وجود داشته است اما در چند سال اخیر توانستند بخش مهمی از تجارت منسوجات را کسب نمایند. پارچه های سه بعدی با روشهای...