روشهاي توليد پارچه هاي سه بعدي و کاربردهای آن تاثير نمره نخ مونوفيلامنت

روشهاي توليد پارچه هاي سه بعدي و کاربردهای آن تاثير نمره نخ مونوفيلامنت

مقدمه: پارچه هاي فضادار در سالهاي اخير بعنوان محصولي جديد در ميان ساير منسوجات معرفي گشته اند هرچند اين تكنولوژي ، روشي كاملاً جديد نبوده و از سالهاي پيش وجود داشته است اما در چند سال اخير توانستند بخش مهمي از تجارت منسوجات را كسب نمايند. پارچه هاي سه بعدي با روشهاي...