انتخاب صفحه

بررسی نقش میانجی¬¬گری عامل¬های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری

فهرست مطالب فصل اول: چارچوب پژوهش مقدمه اختلال‌های روانی طیف وسیعی را شامل می‌شوند که از شایع‌ترین این اختلال‌ها در دوره کودکی و نوجوانی می‌توان به اختلال‌های هیجانی-رفتاری اشاره کرد (برونسارد و همکاران، 2011؛ برونرز و استیفنز ، 2006). شورای کودکان استثنایی (1991)...