زمين شيمي زيست محيطي نابهنجاريهاي عنصري ناشي از کانه زايي و چشمه هاي تراورتن ساز در حوضه آبريز رودخانه ساروق، تکاب،

زمين شيمي زيست محيطي نابهنجاريهاي عنصري ناشي از کانه زايي و چشمه هاي تراورتن ساز در حوضه آبريز رودخانه ساروق، تکاب،

فهرست مطالب فصل اول: کليات. محيط زيست انسان شبکه­اي از فعل و انفعالات زمين­شناختي و زيست­شناختي است که نشان دهنده رابطه بين زندگي و سياره زمين است، و بنابراين سهم بزرگي در سلامت و رفاه وي دارد. سياره زمين داراي مناطقي است که سلامت ساکنين آن متأثر از کمبود، غلظت بيش از...